Haberler

''Yüce Kuran bize gösteriyor"

Haber Tarihi: 08.01.2015

''Yüce Kuran bize gösteriyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, dün Fransa'da yapılan saldırıyı kınadı. Görmez yapılan bu saldırıda İslam'ın zararına olduğunu söyledi.

Terör hadiselerinde İslami simgelerin kullanılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Görmez,
"Bu saldırı İslam'ın kendisine doğrudan saldırıdır. Dünyanın güvenliği provokasyonla tesis edilemez. İslami simgelerin açık olarak yapıldığı bu eylemler bir algı operasyonudur. Bu eylemde diğer terör eylemlerinde olduğu gibi Müslümanların en temel kavramlarını çarpıtma amacı taşımaktadır. Bu elim olay nedeniyle Batı kamuoyunda oluşan teessür infialini biz de paylaşıyoruz. Ama bu infial bir nefret söylemi içinde Müslümanları topyekûn mahkûm etmek için kullanılabilir. Bu eylemi İslam’la ilişkilendirmeye yapılan her açıklama en az bu eylem kadar tahrip edici bir davranıştır. İslamafobinin yaygınlaştığı bu dönemde böyle bir eylemin olması manidardır."dedi.

İSLAM'I BİLMEYEN BUNLARI İSLAM ZANNEDİYOR
Yeryüzündeki bütün kötülüklerin iyiliklerle ortadan kaldırılacağını belirten Mehmet Görmez, "İslam’ı bütün insanlara farklı göstermek istemeleri ve bunun İslamofiye dönüşmesi bütün Müslümanları yaralamaktadır. Müslümanların İslam’ı temsil noktasındaki zaafları bugünkü genç nesilleri İslam dininden uzaklaştırmaktadır. Bilmeyenler bunları İslam zannedip dinden uzaklaşabilir. Bu düşmanlığı bir hikmetle sevgiyle ortadan kaldırabiliriz. Yeryüzündeki bütün kötülükleri iyiliklerle ortadan kaldırmaya yüce Kuran bize gösteriyor." şeklinde konuştu.